Siteler
+ Yeni Konu aç
3 sonuçtan 1 ile 3 arası

Konu: İslam Gizli İlimlerine ve Havassa Giriş İlk Ders

 1. #1
  Administrator
  Üyelik tarihi
  Nov 2012
  Mesajlar
  181

  İslam Gizli İlimlerine ve Havassa Giriş İlk Ders

  İslam gizli ilimlerine girmek ve Rahmani bir hoca olmak istiyorsanız ilk dört şart aşağıdaki gibidir.

  1. İman

  2. Temizlik

  3. Edep ve haya

  4. Haddini bilmek

  Bu ilk dört şarta haiz değilseniz asla Rahmani bir hoca olamazsınız. Zaman geldiğinde bu dört şart sırasıyla anlatılacaktır. Gizli ilimlerde önemli olan tapıyorum dediğin değil taptığındır. Muhyiddini Arabi Hazretlerinin sizin taptığınız benim ayağımın altındadır diye hitap ettiği insanlar müslümanlardır ve beş vakit namazlı niyazlı insanlardır.

  Eve doğru yürüyorum demek eve yürümek demek değildir, birde adım atmanız gerekir. İmanda aynıdır. Allah'a inanıyorum demekle Allah'a tam manasıyla iman etmiş olmazsınız.  Sadece imana giriş yapmış olursunuz. Aynı kaydolmakla okula gitmiş olmadığınız okula gitmek için ilk basamağı geçmiş olduğunuz gibi.

  Allah'tan başka ilah yoktur diye kabul etmek bir insanı iman sahibi yapmaz. Birisi derseki tamam Allah'tan başka ilah yoktur, ama O Allah güneştir, kimse bu insana iman sahibi diyemez.

  Yada hırıstiyanlarda olduğu gibi putlara tapmayın, ateizme Allah'ı inkara inanmayın Allah'tan başka ilah yoktur o Allah baba, oğul ve kutsal ruhtur derse kim hırıstiyanlara iman ehli diyebilir.

  Hırıstiyan diyorki Allah'tan başka ilah yoktur Allah vardır ve Birdir, O Allah baba, oğul ve kutsal ruhtur derse kim bu hırıstiyana iman ehli diyebilir.

  Anlamayanlar için örnekle açıklayacak olursak gelecek açısından meslek lisaseinden başka okul yoktur. Meslek lisesi bu konuda vardır ve tekdir, benzeri yoktur dediğimiz zaman Türkiye'de bir tane meslek lisesi var anlamınamı gelir.

  Her ilçede bir meslek lisesi var, o zaman sayarlar o meslek lisesi ankara meslek lisesi, istanbul meslek lisesi.

  Yani şöyle olur geleceğiniz için ( Yani Ahiretiniz ve ebedi kurtuluşunuz için ) meslek lisesinden başka okul yoktur ( Allah'tan başka ilah yoktur ), Bu konuda meslek lisesi vardır ve birdir ( İlahlık konusunda Allah vardır ve birdir ) ( Teşbihte yani benzetmede hata olmaz ) derse bu Türkiyede tek meslek lisesi olduğunumu gösaterir. ( Bu Allah'ın tek olduğunumu gösterir. )

  Gerisini şöyle getirirler ankara meslek lisesi, istanbul meslek lisesi. Evet meslek lisesi bu konuda tekdir ama kendisi tek değildir. ( Gerisini şöyle getirirler hırıstiyanlar, baba Allah, oğul Allah, kutsal ruh Allah ).

  ( Evet ilahlıkta Allah tekdir ama zatlıkta tek değildir o zaman hırıstiyana göre. )

  ( O zaman La İlahe İllallah iman etmek için yeterli değildir. Günümüzde bazı masonist islam liderleri tarafından yapılan La ilahe illlallah'tan Muhammedun Resulullah ayrılabilir, sadece La İlahe İllallah diyen iman sahibi olmak için yeterlidir diyenler sadece imanı ve islamı bozmak için uydurulmuş mason oyunlarıdır. )

  İman sahibi olmak istiyorsak kelimeyi şehadetin gizli anlamını bilmek ve kabul etmek zorundayız.

  Eşhedu en lâ ilâhe illellâh ve eşhedu enne Muhammeden abduhü ve Resûlü

  Ben şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed (s.a.s.) Allah’ın Kulu ve Resuludür

  Bu ilk anlamıdır. Gizli anlamı ise Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki O Allah ( Kendinden başka İlah olmayan Allah ), Kulu Muhammed'i Resul tebliğci olarak Gönderendir.

  Muhammedun Resullulahı kabul etmeyen ve söylemeyen hiç kimse bu yüzden hakiki anlamda iman dairesine girmiş olmaz.

  O zaman şu olmaz. Gelecek konusunda meslek lisesinden başka okul yoktur. Meslek lisesi bu konuda tekdir. ( ankara meslek lisesi, adana meslek lisesi )

  O zaman şu olur. Gelecek konusunda meslek lisesinden başka okul yoktur, o meslek lisesi örneğin Ahmet Bey'in okuduğu meslek lisesidir.

  O zaman hırıstiyan şunu diyemez. Tamam Allah'tan başka ilah yoktur, putlar yoktur, ateizm yoktur Tek ilah ( tek gelecek veren ) Allah'trı ( mjeslek lisesidir ). O Allah baba, oğul ve kutsal ruhtur ( O meslek lisesi ankara meslek lisesi, istanbul meslek lisesi, adana meslek lisesidir )

  O zaman diyen bunu der Allah'tan başka ilah yoktur. ( Meslek lisesinden başka gelecek vaad eden okul yoktur. ) O Allah kulu Muhammed'i tebliğci ve Resul olarak Gönderendir. ( O meslek lisesi Ahmet Bey'in kayıt olduğu ve öğrenci kimlik belgesi aldığı meslek lisesidir. )

  Hemen bakalım Kulu Muhammedi Tebliğci ve Resul olarak gönderen İlaha ( Allah'a)

  İhlas Suresi

  1- De ki; O Allah bir tektir.

  2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

  3- Doğurmadı ve doğurulmadı

  4- O 'na bir denk de olmadı.

  Ayetel Kürsi

  Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O daima diridir (hayydır), bütün varlığın idaresini yürüten (kayyum)dir. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiç bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsisi, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Onların her ikisini de görüp gözetmek O’na bir ağırlık vermez. O çok yücedir, çok büyüktür.

  Araf 158

  De ki: Ey insanlar, şüphe yok ki ben, Allah tarafından sizin hepinize gönderilmiş olan peygamberim; o, öyle bir Allah'tır ki göklerin saltanat ve tasarrufu da onundur, yeryüzünün de. Ondan başka yoktur tapacak, odur dirilten ve öldüren. Artık Allah'a ve Allah'ın sözlerine inanın ve şeriat sahibi Ümmi Peygamberine inanın ve uyun ona da doğru yolu bulun.

  Allah'ın Zati ve Subuti sıfatları.


  Zatî sıfatlar :
  1- Vücut (Varlık),
  2- Kıdem (Ezeliyet, evveli olmama),
  3- Beka (Ebediyet, ahiri olmama),
  4- Vahdaniyet (Bir olma, şeriki bulunmama),
  5- Kıyam binefsihî (Varlığının devamının zatından olması-başkasın yardımıyla olmaması ),
  6- Muhalefetün-lil-havâdis ( Zatının mahlukatın zatlarına ve sıfatlarında mahluk sıfatlarına benzememesi)

  Sübutî sıfatlar:
  1- Hayat
  2- İlim
  3- İrade
  4- Kudret
  5- Sem (işitme)
  6- Basar (görme)
  7- Kelâm
  8- Tekvin (Yaratma, var etme.) Tekvin sıfatı Maturudî mezhebine göredir. Diğer İtikat imamımız İmam Eş’arî, bu sıfatı müstakil bir sıfat olarak düşünmez. Böylece bu mezhepte Sübutî sıfatlar yedi tane olmuş olur.
  Kulu Muhammed SAV. Resul olarak göndren Allah'a ( ilaha ) tapanlar yukarıda yazılanların Kuranda yazan ama bizim şimdi yazmadıklarımızın tamamına iman edeceklerdir.

  Vahdaniyet : Allah'ın zatında, sıfatlarında tek olup, eşi, benzeri ve ortağı olmaması demektir. O zaman baba, oğul, kutsal ruh gibi Allah üçlemesi yada üç parçadan oluşan bir Allah yada üç tanenin bir araya gelipte oluşturduğu tek Allah olmaz. Çünkü Allah'ın kıdem ve beka sıfatları vardır. Varlığından evveli yoktur, Varlığından sonrası yoktur. Ezelden beri Zatında ve sıfatlarında tekdir. Doğrulmamış, Doğurmamış, Yaratılmamıştır. Sonradan Yaratılanlara Benzemez.

  Hırıstiyanlıkta gibi üçü ayrı ayrı Allah olsaydı zatında ve sıfatlarında tek olmazdı. Hırıstiyanlıkta gibi üçü birarada Allah etseydi ezeli olmazdı öncesi olurdu. Hırıstiyanlıkta gibi üçünün varlığı Allah olsaydı samed olmazdı. Hiç bir şeye muhtaç değildir sıfatına uymazdı.

  Deniliyor ki hırıstiyan ve yahudiye Allah'tan başka ilah yoktur Allah tekdir diye söyle iman ehli ol. Hırıstiyan yada yahudi derse ki tamam babayı ve oğulu attık onlar Allah değil, Allah kutsal ruhtur diye iman etmiş mi olacak şimdi. Kutsal ruh tekdir birdir eşi ve benzeri yoktur derse. Hayır iman etmiş olmayacak Allah'ı8n sıfatlarını Allah'tan Başkasına yüklemeye kalktığı için kafirliğinin yanına zalimlik sıfatıda eklenecek.

  Yada derseki hırıstiyan yada yahudi tamam kutsal ruhla oğul Allah değil baba Allah derse, o tekdir ondan başka ilah yoktur derse. İman etmiş mi olacak şimdi.

  Nisa Suresinde insanlar uyarılmışlardır.

  Ayet - 150 : Muhakkak ki onlar, Allah'ı ve onun resûllerini inkâr ederler ve Allah ile O'nun resûlleri arasında ayırım yapmak isterler. Ve “Bir kısmına inanırız, bir kısmını inkâr ederiz.” derler. Ve de, bunların (küfürle îmânın) arasında bir yol ittihaz etmek isterler.

  Ayet - 151 : İşte onlar, onlar gerçek kâfirlerdir. Ve Biz, kâfirler için “alçaltıcı azap” hazırladık.

  Dikkat edin burda insanoğluna düşebileceği bir tehlikede hatırlatılmaktadır. Resulunu inkar ederek Allah'a inanmak ve ben iman ehliyim demek. Yani sadece La İlahe İllalah demek.

  Allah Resulune inanmadan ben Allah'a inanıyorum diyen herkes tehlikedir. O kimsenin demiş olduğu La İlahe İllallah kendisini asla kurtarmaz.

  İman konusunda dikkat edilmesi gereken önemli bir öğede şudur Allah Hz Ademe secde edin diye Emretti. Tüm melekler secde etti ama şeytan secde etmedi cennetten kovuldu. Şeytan Allah'ı inkar etmedi, sen ilah değilsin, yaratan değilsin, Allah değilsin demedi. Hz. Ademe secde etmedi ve ben ondan üstünüm dedi kalbine kibir aldı.
  Hz. Ademe secde etmedi diye cennetten kovulurken şeytan, Allah'ın Sen olmasaydın Alemleri Yaratmazdım Hitabına Maruz Kalan Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'yı kabul etmeyen ama Allah'ı kabul eden cennetemi gidebilir düşünülmesi gereken bir konudur. Peygamber Efendimizi Bildiği halde iman etmeyen hiç kimse iman ehli değildir.

  O zaman şöyle bir sonuç açığa çıkabilir. Vatikan yani hırıstiyanların dini yönetimi ve başlarındaki papa, ve ordaki rahipler Peygamberimizi ve İslamı duymaması imkansız gibi olan insanlardır. Hepsi duymuş ve hepsi biliyorlardır.

  Bu insanlar kendileri iman etmedikleri gibi gerçekleri yani Peygamber Efendeimiz'i gizleyerek kendilerine inanan ve güvenen insanların yani hırıstiyanların sonunu hazırlamakta ve ebedi azaba doğru çekmeye çalışmaktadırlar.

  Bu itibarle hem zalimlik yapmaktalar hemde insanlara haksızlık yapmaktadırlar. Allah zalimleri sevmez. Kuranda geçer. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Hadistir.

  Bu böyleyken zalimleri sevmek ve onlarla dostluk oluşturmak ve karşısında susarken bile dilsiz şeytan olurken, onlara hazret diyerek ellerini öpmek şeytan olmaktan bile beter durumdur.

  Müslüman bu gibi durumda gidip papa eli öpmez, aksine papaya insanları helake sürüklediğinden dolayı elle yada dille yada kalben karşı çıkar. Papanın elini anca papazlar öperler. Zalim olanlar zalimliğe ortak olanlar.
  0 536 673 87 67

  hatemefendi@gmail.com

  www.hatemhoca.net

 2. #2
  Administrator
  Üyelik tarihi
  Nov 2012
  Mesajlar
  181
  İman çok detaylı bir konudur.

  Bakın Allah olmadığına inananlar ( ateistler )

  Allah'a tapmayıp putlara tapanlar ( putperestler )

  Allah'a tapmayıp ruhani varlıklara tapanlar ( çok tanrılı dinler )

  Allah'a tapmayıp insanlara tapanlar ( eski mısır dinleri )

  Allah'a tapıp, sıfatlarına inanmayanlar ( yahudiler )

  Allah'a tapıp, kendi taptığına Allah diyenler ( hırıstiyanlar )

  Allah'a tapıp ortak koşanlar

  Allah'ı tapıp kabul etmeyenler ( Tamam Allah vardır ve birdir ama ben Allahı sevmiyorum ve yaradanda olsa ilahlığını kabul etmiyorum diyenler )

  Nefsini ilah edinenler

  Heva ve heveslerini ilah edinenler ( Muhyiddini Arabi hazretlerinin sizin taptığınız benim ayağımın altındadır dedikleri )

  diye gider.

  İşte burda Kelimeyi Şehadetin bir anlamı daha girer devreye. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka İlah yoktur ve yine şehadet ederim ki Resulu Muhammede, kulluk ve iman olarak uymaya. Yani Hz. Muhammed gibi İman Etmeye ve Hz. Muhammed Gibi kul olmaya çalışacağıma.

  Yani Peygamber Efendimiz'in Allah'a iman ettiği gibi Allah'a iman edip, Peygamber Efendimiz'in Allah'a kul olduğu gibi kul olmaya çalışmaya.

  Elbette kimse Peygamberimiz gibi olamaz, ama Peygamberimize Benzemeye çalışmak bile şereftir. Mezhep ve itikat İmamları Peygamber Efendimiz'in İtikat ve İslam Yaşantısını Ümmete Öğrettikleri için Ümmetin En Hayırlıları Kabul edilmişlerdir.

  Kelimeyi şehadetin bu üçüncü anlamı Ehli Sünnet vel Cemaati oluşturur.

  Hırıstiyanlar deseki tamam Kendinden Başka İlah olmayan Allah'a iman ettik, taptık nasıl kul olacağız, kim gibi kul olacağız. Tamam La İlahe İllalah ama Muhammedun Resulullah yok.

  Allah'ı sadece kabul etmek yeterlimi, iman konusunda kimi örnek alacak, Allah'a kulluk yaparken kime uyacaklar, örnekleri ne olacak. Hırıstiyan deseki La İlahe İllallah ama Muhammedun Resulullah demese ibadetine kilisede devam etse Allah'a kulluk yapmış olurmu.

  Allah'ın emrettiği şekilde ibadet etmeyerek, anne babadan gördüklerine göre ibadet edenler yaptıkları bu ibadet şekli ve niyetleri ile ibadet ve iman etmiş olurlar mı olmazlar mı?

  La ilahe illlallah de Allah'ın Peygamberini ( Hz. Muhammed Mustafa SAV. ) kabul etme ret et, Allah'ın Ayetlerini ve Kitaplarını kabul etme ret ( Kuranı Kerim ), Allah'ın Meleklerine inanma ret et, Kuranda bahsedilen melekler , Peygamberimizin bahsettiği melekler.

  Bu durumdaki insan iman etmiş olurmu düşünülmesi gereken konudur.

  Hakiki iman ve kulluk istiyorsanız Peygamberimize uyacak ve Peygamberimiz Gibi kul olmaya çalışacaksınız.
  0 536 673 87 67

  hatemefendi@gmail.com

  www.hatemhoca.net

 3. #3
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  Mar 2015
  Mesajlar
  62
  MaşaAllah

+ Yeni Konu aç

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •