Siteler
+ Yeni Konu aç
3 sonuçtan 1 ile 3 arası

Konu: Havas Çeşitleri ve Mahiyetleri

 1. #1
  Administrator
  Üyelik tarihi
  Nov 2012
  Mesajlar
  181

  Havas Çeşitleri ve Mahiyetleri

  Parçalı konudur ve ilk parçasıdır. Elimden geldiği kadar hafifletmeye çalıştım ama hakiki ilim sahibi olmayanlar lütfen okumasınlar kafanızı karıştırabilir. Kendini alim zanneden cahil alimlere ve kendini havas alimi zannedenlere ağır gelir. Konuyu tam olarak anlarsanız kafanızdaki pek çok soruya cevap bulduğunuzu farkedeceksiniz İnşallah.

  Konu insanların kafası karıştığı için ve suçlunun yanında masumlarada suç attıkları için ( Masumlar Olarak Hakiki Alim ve Evliyaları kastediyoruz. ) konunun açılmasına karar verilmiştir.

  Öncelikle havas çeşitleri. Havas 5 çeşittir.

  1. Ruhani Havas

  2. Bağlantı havassı

  3. Görevsel havas

  4. Yapısal Havas

  5. Hakiki Havas

  Ruhani havassın içine düz havas ( cinni havas, cin havassı, taife havassı, grup havassı, görevli havassı ) ayrıyeten alem havassı, güç havassı, hakimiyet havassı, tasarruf havassı girmektedir.

  Bağlantı havassı dediğimiz havas genelde içine kabala karışmış havastır. Hadim ve hüddamlara ulaşmaya çalışma, cincilik, vefkler ve tılsımlar, gün müvekkilleri, havas yıldız saatleri gibi şeyleri kapsar. Bağlantı havassında havasçı insanlar üç çeşittir. Ulaşmaya çalışanlar ve çalışma ile gelişenler, seçilen masumlar, seçilen tarikat ve cemaat ehli insanlar olmak üzere. Bağlantı havassı cinler aleminin ve ruhani alemlerin insanoğluna yanıltma amaçlı bir oyunudur sadece. Bağlantı Çalışmayla ulaşanlar halvet ve riyazetlere girenler, cinlerle temas kurmaya çalışanlar ... vs dir. Seçilen masumlar ise hiç bir şeyle alakası yokken köylü mehmet ağa gibi bir gecede yada bir anda ruhanileri görmeye başlayanlar yada değişik haller yaşayanlar yada değişik alemler görmeye başlayanlardır. Seçilen tarikat veya cemaat ehli insanlar ise iki yol üzerine seçilirler. Biri sızmak diğeri bozmak içindir. Dikkat ederseniz bu iki yolu insanlardan münafık kesimlerde Ehli Sünnet Cemaatlerini yok edebilmek için kullanır.
  Sızmak için olanlar tarikat ve cemaatin içindeki insanlardan durumu uygun olanlara keşf, ilham, his veya benzeri yollarla öğretirler. Bu şekilde direk olmasada dolaylı yoldan tarikat ehli yada cemaat ehli insanları kendilerine bağlamış olurlar. Bozmak için olanlar ise yine sızmak için olanlarda olduğu gibi yapısı münafıklığa uygun olanlara ilha, keşf, his, rüya, yakaza hali gibi hallerle ve en önemlisi kalbi çarpılmaya uğratarak öğretirler. O insan takva ehli bir insan olmakla beraber cinlerin karakterine bürünür ve cinlerin huyuyla huylanır. Mesela çok inatçı olur, laftan anlamaz, hatasını ve eksiğini kabul etmez, devamlı başkalarını suçlar, aşırı kıskançtır çekememezlik hastalığına yakalanır, kendi üretemez başkalarını taklit eder, kendini göremez ve kendi durumuna vakıf olamaz, yenilgiyi kabul edemez ve hazmedemez ama bunları huy olarak yaşarken yaşantı olarak çok takva, müslüman gözükür. Bu durum Peygamberimize münafıklar listesi verildiğinde Hz. Ömer'in içinde bende varmıyım Ya Resulullah demesinin sırlarından biridir. Bu tip insanlar üzerinde şeytanın ve cinin oyunu şudur, bu tip insanların görünürdeki yaşantısında yaşadığı İslamiyeti, kalbindeki bozukluk, münafıklık ve fesada hizmet ettirirler. O insanın yaşadığı İslamiyeti; insanları kandırmak için kullanırlar. Bu tip insanlar genelde tarikat ve cemaat ehli insanları bölmek, aralarında nifak ve huzursuzluk çıkarmak, fitne ve fesat çıkarmak için cinler ve şeytanlar tarafından kullanılırlar. Hatta şeytan bu tip insanlara inanan insanları imanından etmek için itikadi bozukluk ve ilhamda verebilir. Hatta bu insanlar çoğu zaman şeyhleri yaşarken yada vefat ettiğinde isyan çıkararak kendi şeyhlik ve veliliklerini iddia ederler. Tarikatlar içinde çıkan sapkın şeyhleri bunlar oluşturur. Bu tip insanlar ve şeyhler kendilerinin kutup, veli, evliya, rabbiyle muhatap, rabbiyle konuşur, rabbinden ilham alır zannederler. Kendilerini keşf erbabı, kalbi keşf erbabı ve nefsini islah etmiş zannederler ama alakası yoktur gerçekte cine şeytana oyuncak olmuşlardır.
  Bu tip insanların düştüğü durum hak olan tarikat ve cemaatleri bozmak, insanları hataya ve yanılgıya düşürmek, dinde olmayan ebced hesabı, cifir gibi şeyleri ve benzerlerini kutsalmış ve İslamın özüymüş gibi kabul ettirmeye çalışmak, Hakiki Alim ve Evliyaları lekelemeye çalışmak, tenkit etmek, Ümmeti geriletmek ve ilerlemesine mani olmak, ( gavur icadı, matbaa haramdır gibi şeyler. ) İnsanlara İslam adı altında kendi nefsani düşüncelerini ve şeytani ilhamlarını sunarak şeytanların öğrettiğini; İslam ve Peygamber Yaşantısıymış gibi kabul ettirmektir.
  Tarikatlar içinde çıkan sapkın ve bozuk şeyhlerin yüzde doksanı bu gruba dahildir.

  Görevsel havas ise iki türlüdür. Birincisi bağlantı havasına giren ruhanilere şahları ve reisleri tarafından yapılan görevlendirme üzerine giden ruhani havas ( görevi havassıdır. ) Ama asıl olan ikincisi ise hakiki hadimlerin de oluşturduğu görevlendirme ve görevliler üzerine olan havastır. Görevsel havas irtibat havassı, vesile havassı ve benzeri bölümlere ayrılır. İrtibat havassı ileri derece alimlerin kullandığı havastır. Vesile Havassı ikiye ayrılır vesile olanlar, vesile edenler. Görevsel havastaki hadimler gerçek hadimler olup cin yada şeytan değildirler. Ruhanide değildirler. Melek olanları olduğu gibi ki bunlar ayrı bir durumdur sadece hadimdirler. Ruhani havas, Bağlantı havassı gibi havaslardaki tüm ruhaniler gerçekte vesile edinenler hakkında bilgisi olan ruhani, cin ve şeytanların, hadim ve hüddamların kullandıkları havastır. İnsanlar orda hadim ve hüddamlardan, cin ve şeytandan isterken onlarda vesile edinenlerden isterler. Aslında yerine getiren o andaki cin ve şeytan değil hadim ve hüddam değildir vesile edinen hadimlerdir. Ama vesile edinen hadimleri cinler ve şeytanlar hadim ve hüddamlar göremezler insanlarda göremezler. Onların gücüyle oluşan şeyleri cin ve şeytanlar, hadim ve hüddamlar kendileri yapıyormuş gibi gösterir. Görevsel havastaki hadimler 2. basamak hadimleridir.
  Vesile edinen hadimleri kullanan havassa örnek Kullanıcı Hz. Süleyman'ın Veziridir ( Kitaptan Bir İlim Sahibi Zat). Vesile olanlar hadimlerini kullanan havasa örnek Hızır Aleyhisselamdır.
  Yapısal havas tüm kainattan ve hadimlerden oluşur. Bağlantı havassı ve ruhani havasta bahsedilen yıldız etkileri felan yapısal havastan kalma çok az miktardaki kısmi bilgilerdir.
  Hakiki Havas ise Allah Kelamının Sonuçlarıdır. Tüm havaslar Hakiki Havassın hakimiyeti altındadırlar.
  Hakiki havas direk Allah Kelamına bağlıdır. Bu havassı kullanabilmek ya nasip işidir yada ilim. Bizlerin bahsettiği M..... V...... İlmi hakiki havasın kendisidir.
  İnsanların kafası daha fazla karışmasın diye konuyu detaylandırmıyor ve burda kesiyorum. Burda anlaşılması gereken şudur
  1. Hüddam yada hüddamlar topluluğu diye bir şey yoktur.
  2. İnsanoğlunun bildiği hadimlerin çoğu şeytanidir, ruhani alemlerin oyun ve aldatmacasıdır. En az yüzde sekseni.
  3. Hakiki hadimler hadim adı verilen ayrı varlıklardır, birde hadimlik görevi gören melekler vardır. Hadimler iki basamaktan oluşur. Yapısal havas hadimleri birinci basamaktır. Görevsel havas hadimleri ikinci basamaktır.
  4. Yüzyılımızdaki hata şudur insanlar cinleri şeytanları, ruhanilerden oluşma sahte hadim ve hüddamları gerçek zanneder. Bu sahte havas varlıkları kendi yapısal özellikleri ise isteği yerine getirebiliyorlarsa getiriler, Getiremezlerse alem döngüsü yada hakimiyet havassı kullanırlar daha olmadı görevli havassı kullanırlar. Buda olmazsa görevsel havas kullanırlar. İnsanlar sonucu cin ve şeytanlar yada ruhanilerden oluşan sahte hadim ve hüddamların yaptığını zanneder. Bu şuna benzer müzik yada ilahi dinlemek isteyen insan aklı sıra ruhanilerin oluşturduğu sahte hadimlerin bağlantı sözü olan hadi kelimesini der. Hadiyi duyan sahte hadim kendi sesi varsa kendi söyler, kendi sesi yoksa basar radyonun, teybin kasedin düğmesine teypten şarkı çıkmaya başlar. İnsan o şarkıyı kendi söylediği hadi kelimesi karşılığında hadim zannettiği ruhaninin yani sahte hadimin söylediğini yada oluşturduğunu zanneder. Yine o aynı insan Hadi kelimesini bilmeklede kendini havas alimi zanneder. Halbuki ruhanilerin oynuna kanan ve yanılan bir cahil alimdir.
  5. Bakara Suresi 102. ci Ayette bahsedilen Şeytanların Süleyman'ın hükümdarlığı hakkında söylediklerine uydular. Oysa Süleyman kafir değildi, ama insanlara sihri öğreten şeytanlar kafir olmuşlardı.
  durumun bir açıklamasıda budur. Hz. Süleyman İlmi Nübüvveti kullandı ama şeytanlar insanlara kabala havassıda dediğimiz ruhani havassını, bağlantı havassını ve görevli havassının ilk kısmı olan havassı öğrettiler.
  İnsanların sebebini ve gücünü açıklayamadığı aciz olan şeytanı kudretliymiş gibi göstermeye çalıştıkları büyünün gücü aslı ve mahiyetide budur. Yapısal hadimlerin ve vesile edinenlerin gücünü tersine kullanmak. Ayrıyeten birde alem döngülerini tersine kullanmak ve oluşturmak. Şeytanın bir gücü ve kuvveti yoktur o ancak vesvese verebilir.
  Bağlantı havassında şöyle sıkıntılı bir durum açığa çıkmaktadır eğer sizi kandıran sözde hadiminiz yanıltma ruhanisi sizin isteğinizi oluşturmak için büyü ve sihir kullanıyorsa imanınız tehlikeye düşebilir. Onun için havas ilmi önüne gelenden değil sadece erbabından öğrenilmelidir.

  Anlattıklarımı kısaca bir örnekle noktalamak istiyorum. Hadim alev çıkaran bir makine olsun yönünü belirleyen iki tane düğmesi olsun. Siz hadimin yönünü ısınmak için toplanan çalıya yöneltip ateş yakarsanız, yada pişirelecek yemeğin kazanın altına ateş tuttururmak için kullanılan düğmeye basarsanız bu havas olur. Ama siz bu hadimin yönünü insanları yakmak için dönderecek yada yangın çıkarmak için dönderecek düğmeye basarsanız bu büyü olur.

  Bu yazımızı daha detaylı ve iyi anlayabilmeniz için henüz karar vermediğim ilmi ledün ve ilmi ledün havas ilişkisi, yaratılmışlığın sırları, Hadimler ve Mahiyetleri gibi konularımı okumanızı tavsiye ederim. Eğer yazacak olursam Nasip Olursa.

  Bir noktada havas sır demektir, Kur'an-ı Kerim'in sırları İmanın Sırlarını, Yaratılmışlığın Sırlarını, Vesilelerin Sırlarını içine alır.
  0 536 673 87 67

  hatemefendi@gmail.com

  www.hatemhoca.net

 2. #2
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  Mar 2015
  Mesajlar
  62
  Allahım razı olsun
  Hatem hocamızın herbir kelimesi bitmeyen tükenmeyen bir hazine
  Bu bilgiler Rabbimin lütuf ve ihsanıdır, istediğine istediği kadar verir

 3. #3
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  Oct 2015
  Mesajlar
  14
  Hakiki Havas ise Allah Kelamının Sonuçlarıdır. Tüm havaslar Hakiki Havassın hakimiyeti altındadırlar.
  Hakiki havas direk Allah Kelamına bağlıdır. Bu havassı kullanabilmek ya nasip işidir yada ilim. Bizlerin bahsettiği M..... V...... İlmi hakiki havasın kendisidir.

  Hadim alev çıkaran bir makine olsun yönünü belirleyen iki tane düğmesi olsun. Siz hadimin yönünü ısınmak için toplanan çalıya yöneltip ateş yakarsanız, yada pişirelecek yemeğin kazanın altına ateş tuttururmak için kullanılan düğmeye basarsanız bu havas olur. Ama siz bu hadimin yönünü insanları yakmak için dönderecek yada yangın çıkarmak için dönderecek düğmeye basarsanız bu büyü olur.
  --ALLAH RAZI OLSUN HOCAM

+ Yeni Konu aç

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •