Hakikati Hal hakiki bir ruhani bakımda bir cini, şeytanı, hadimi yada hüddamı yada başka bir ruhani varlığı hakiki yapısı ile görmek demektir.
Hakikati Ahval ise Hakikati Hal olarak gördüğün varlığın, bulaştığı, musallat olduğu insan üzerine işlemesini, bulaşmasını, etkilerini ve sonuçlarını, bulaşma sebeplerini hakiki olarak görebilmek demektir.
Hakikati Hal ve Hakikati Ahval Hakiki Ruhani Bakımların temelini oluşturur. Hakiki Ruhani Bakımlar bu Hakikati Hal ve Hakikati Ahval olmadan olmaz.