Madde Nedir? Işık Nedir? Yerçekimi Nedir? Boşluk Nedir? Hız Nedir? Zaman nedir?
Öncelikle uzayın öz yapısını yani ilk yapısını incelemek lazım. Uzayın ilk yapısı saflıktır. Saflık dediğimiz herşeyin özü hammedisidir. Enerjide değildir enerjininde özüdür
Uzaydaki saflıkta boşluk bulunmaz. Saflık üzerinde etkiye açık yerler vardır bunlara nokta denir. Yani saflık boşluğu ve hiçliği temsil eder. Nokta varlığı gösterir. Bu noktaların saflık üzerinde üç boyutlu dağılımı homojen halde ve simetrikdir.Ve yatay ve dikey düzlemsel levhalar oluşturur. Noktaların en büyük özelliği ardarda gelen iki noktadan hiçbiri yatayda ve dikeyde üstüste gelmez. yani nokta boşluk nokta boşluk olur şeklinde olur. Bir nokta kadar üstündeki paralel düzlemde ise alttaki her noktanın üstüne boşluk, alttaki her boşluğun üstüne ise nokta gelmesidir. Dikey düzlemdede bu böyledir. Nokta dediğimiz saflığın bozulmuş yani bir derece saflıktan uzaklaşmış halidir. Enerji dediğimiz saflıktaki noktaların
bozulma eğiliminin açığa çıkmasıdır. Bu ham enerjidir yani saf enerjide denir. Her türlü enerji bu enerjiden oluşur. Ham enerjinin bozulması ise insanoğlunun bugünkü anladığı enerjiyi oluşturur. Yani saflıktaki bozulma eğiliminin harekete geçmesidir. Buda ikinci dereceden kökü saflık üzerindeki noktalar olan bu enerjinin noktalar üzerinde hakimiyet kurarak değişim için toplanma yada dağılma şekillenme gibi işlemler yapmasını sağlar. Yani birinci enerji saflıktaki noktaları yoğunlaştırarak üst formlara büründüren etkidir. Madde, insanoğlunun tabir ettiği enerji, ısı, titreşim , kütle çekimi, eylemsizlik, zaman, ışık gibi kavramların hepsi bu etkinin noktalar üzerinde oluşturmuş olduğu sonuçtur. Yani gerçekte ışık hareket eden bir foton değil yada hareketli bir şey değil aksine noktalarda oluşan etkilerin oluşturduğu bir sonuçtur. Yani etkinin noktalar arasında yayılma hızı ışık hızıdır. Burada yayılan ışık değil etkidir. Işık o etkinin sonucudur. Yani ışık her yapısı noktalardan oluşmuş her maddenin özünde vardır. madde noktaların yoğunlaşarak önce ışık ve enerjiye sonra hareket, titreşim ve ısıya sonrada kütle ve cisme dönmesi yani maddeleşmesidir. Bunun için her kütleşen cismin yani maddenin içinde ışık, enerji, titreşim yani ısı kendiliğinden vardır. Maddeleşememiş enerjisel düzeydeki cismani yapılarda yani elektronlarda ise titreşim değil hareketlilik bulunur. Siz bir maddeye uygun şekilde nüfuz ederseniz içindeki noktalar etkileşime geçecek ve ışığı salacaktır. Eğer bu nüfuz çok kuvvetli olursa noktalardan oluşan maddeler enerji salacaktır. zaman noktaların enerji halinden sonra gelen formu hareketlilikte açığa çıkar. Buna ilk zaman denir. Noktalar aşama aşama maddeleri oluştururken her aşamasında o aşamaya bağlı ikinci hareketlilik o aşamaya ait zamanı oluşturur. Buna uzayın yapıalnma zamanları denir. Aynı zamanda enerjiden sonra gelen harekete ise ilk hareket denir. Noktaların yoğunlaşarak saflık üzerinde oluşturmuş olduğu oluşumların kendilerine ait safha yani aşamalarının zaman ve hareketleri birbirinden farklıdır ve kendine ait aşamaya bağlıdır. Bunun içinm uzaydaki en yüksek hız ham noktalardaki etkileşmenin hızıdır ve sonsuz yöne doğrudur. Bu sonsuz yönde çarptığı cisimlerdeki noktaları etkileyeceğinden ışık aynı zamanda bir etkendir ve cisimlerde ikinci bir etki oluşturur. Cisimlerdeki renk ve şeklin gözükmesi. Burada önemli olan maddenin içindeki ışığın açığa çıkarılmasıdır. İlk açığa çıkan ışık öz ışık yani hakiki ışık, ışığın çarpması ile açığa çıkan ışık ise ikincil ışıktır ve yayılma hızı ilk ışığın yayılma hızı ile aynıdır. Noktalardaki etki için yatay ve düzey diklem gerçekte yoktur. yayılma her yönden eşit mesafede olan tüm noktalara göredir ve küre şeklinde sonsuz yönedir. Bunun için ışık düzgün doğrusal hareketlede yollansa çarptığı yerde sonsuz yöne ikincil ışık salınımı olur. Işığın boşlukta vede havada gözükmemesinin sebebi budur. Boşluktaki noktalar ışığın daha hamı olduğundan ışık çıkarmazlar. Havadaki noktaların çıkardığı ışık ise insan gözünün algılamadı ( insanoğlunun saydam dediği ) bir renktir. Bunun için boşlukta ve havada gözükmeyen ışık maddede yani cisimde gözükmektedir. Işığın maddeinin her noktasına çarptığında oluşturduğu şekil küresel yayılmadır. Ve her her yöne yani sonsuz yönedir. yani ışık bir cismin bir noktasına çarptığında bozulmuş noktalardaki etkiyi sonsuz yönde harekete geçirir ve yayar. ( Dikkat edilmesi gerekli husus ham nokta ile bozulmuş nokta arasındadır. ) Aslında ham noktaların hiçbiri gerçekte bozulmaz. Onların bozulması aynadaki şeklin bozulması gibidir. Yani noktalar boşlukları kaplayacak şekilde dağılmaya kalkarsa ikincil nokta açığa çıkar. Herşey ikinci noktalardan oluşur. Devamı gelecek. Hatem İnsanlar Bilim Grubu 'ndan Hatem Hoca.