* İlmi Hatem ( Yani İlmi Hızrullah ) ( Hatem Hocamız Tarafından ifşa Edilmiş ve dünyaya tanıtılmıştır. )
* İlmi Yasin Şİfa Okumaları ( Esas ve usulleri Yasin Hocamız ve Hatem Hocamız tarafından geliştirilmiş ve Yasin Hocamızın Talebeleri vasıtası ile dünyaya tanıtılmıştır. )
* Hatem Şifa Enerjisi ( Hatem Hocamız tarafından geliştirilmiş ve dünyaya sunulmuş ve dünyaya tanıtılmıştır. Özelliği kainatın enerji yapalanmasını ve bu yapılanmanın enerji bedenlerini inceler. )
* Etken Şifa Enerjisi Uzayın parçacık yapısının enerji bedenlerini ve bu enerji beden parçacıklarının yapılanmasını, hareketlerini, birbirleri ve insanlar üzerindeki etkilerini inceler. Hatem Hocamız Tarafından açığa çıkarılmış yani keşfedilmiş ve dünyaya tanıtılmıştır.
* Hatempati ( Telepatik usullere dayanan uzaktan şifa uygulaması olup Hatem Hocamız tarafından keşfedilmiş yani açığa çıkarılmış ve dünyaya tanıtılmıştır.
* İlmi Ruhani Kimilerinin cinler şeytanlar dediği avrupalıların hayalet dediği insan inançlarında olan görünmeyen canlılık üzerine olan keşfidir Hatem Hocamızın. İlk defa Hatem Hocamız Tarafından açığa çıkarılmış ve dünyaya tanıtılmıştır.
* İlmi İnsan Şimdiye kadar sadece beden ve ruh zannedilen insanın gizli bedenleri yani Manevi Beden Ruh Beden ( Bu insan ruhu değil ) Ateş Beden, Nur Beden gibi yapıların Hatem Hocamız Tarafından keşfedilip dünyaya tanıtılmış ve dünyaya sunulmuştur.
* Hatem İnsanlar yüksek bilgi ve kainatın enerjiler ve hayaletleri ile iletişime geçip onlara kısmi miktarda kullanabilme yeteneği olan insanların varlıklandırılması. Yani yüksek bir gizli yetenek yüklenmiş insanlar topluluğunun oluşturulması. Yine Hatem Hocamız tarafından ilk kez açığa çıkarılmış ve dünyaya tanıtılmıştır.
* Uzayın sayısal yaşamı : Uzaydaki canlılığın sayısal yani rakamsal döngüdü ilke kez Hatem Hocamız tarafından keşfedilmiş ve dünyaya sunularak dünyaya tanıtılmıştır.
Yazıyı Yazan ve Yayınlayan Hatem Talebe Salih Hoca.