Merkezkaçtı kuvvetinin şimdiye kadar bilimsel bir açıklaması yoktur. Onuda dünyaya biz öğretelim İnşaAllah. Normalde Bilime göre açıklaması " Düzgün dairesel dönme hareketinde merkeze doğru bir ivme vardır. Hareketli cisim, bir kütleye sahip olduğuna göre, bu kütlenin merkeze doğru bir ivme kazanabilmesi için yine merkeze doğru bir kuvvet etkisinde kalması gerekir. Merkezcil kuvvet denen bu kuvvet var olmazsa merkezcil ivme de mevcut olamaz ve sonuçta dönme hareketi yapılamaz. Mesela bir ipe bağlanarak döndürülen taş parçasının dairesel hareket yapması, merkezcil bir kuvvet tatbik etmekle, yani onu iple merkeze doğru çekmekle mümkün olmaktadır. Dönmeyi sağlayan bu kuvvet ortadan kalkınca, mesela taşı bağlayan ip kopunca, taş yörüngeye teğet olarak fırlar gider. İp kopmadığı sürece sistem, dengeli olarak dönme hareketini devam ettirir.

Denge için merkezcil kuvvet, zıt yönde ve ona eşit şiddette başka bir kuvvet meydana getirir. Bu kuvvete, merkezden dışa doğru yöneltilmiş olduğundan merkezkaç kuvvet veya santrifüj kuvvet adı verilir. Merkezkaç kuvvet, hakiki bir kuvvet değil, bir cisme dönme hareketi yaptırmak için tatbik edilen merkezcil bir kuvvete tepkiden ibarettir."
Gerçekte bize göre açıklaması " hareket halindeki her cismin eylemsizlik özelliği vardır. Yani bir cisme bir hareket kazandırılırsa ve önüne engel çıkarılmazsa bu cisim bu hareket sonsuza kadar yapar. Cisimlerin hareketi her zaman düzgün doğrusal harekettir. Yani uzaya attığınız bir taş devamlı olarak düz gider. Doğrusallığını bozması için harici dış çekimler vs gibi sebepler gerekmektedir. Eğer merkeze bağlı bir cisme hareket kazandırısanız cisim başnagıcı hareketin yönünde olmak üzere eylemsizlik özelliği gösterecektir. Merkeze bağlı olması ise bu eylemsizliği kıracak ve yönünü değiştirecektir. Yeni nokta ve yönündede cisim eylemsizlik göstermek isteyecek yine merkeze bağlayan kuvvet bunu kıracaktır. Merkeze bağlı hareket kazanmış cismin her noktada göstermiş olduğu eylemsizlik özelliğine yani kararlı düsgün doğrusal hareket eğilimine merkezkaçtı kuvvet denir. Hatem Hoca.