Albert Einstain'e göre hız arttıkça zaman yavaşlar. Buda ikizler paradoksunu oluşturur. Yani aynı yaştaki iki ikizden birini dünyada bırakıp diğerini ışık hızına yakın bir hızla uzaya 1 sene gidiş 1 sene dönüş olmak şartıyla gönderecek olursak 2 sene sonra uzaya giden kardeş geri dödüğünde kendini dünyada bekleyen ikiz kardeşini yaklaşık 20 - 30 sene yaşlanmış bulacaktır. Einsteine göre hız arttıkça zaman yavaşlar. Ama zamanın hız arttıkça yavaşlamasının mantıklı bir açıklaması ve bilimsel bir dayanağı oluşturulamamıştır. Bilimsel dayanaklar varsayımlar ve hipotezler üzerine oluşturulmuştur. Öncelikle ikizler paradoksunda dikkat edilmesi gereken temel husus uzay mekiğine binen insan için sabit yani temel zaman alınmışken dünyada kalan ikiz kardeşi için zaman bu temel zaman göre değiştirilmiştir. Bunu yapmalarındaki sebep ise dünyada kalanı temel yani sabit zamana alsalar mekikteki insan için zamanın geriye akması ve gençleşmesi gerektiğini düşünmeleridir? Diyelimki üçüncü bir şık olarak her nesnenin ayrı zamanı vardır. Işık hızına göre zaman yavaş akar ışık hızında olmayana ise zaman hızlı akar dediniz? Neye göre nasıl? Einstein in bu teoremine şöyle bir teoremle karşı çıkılabilir. Zamanı arda arda gelen odacıklar gibi düşünün hızınız artarsa zaman yavaşlamaz ama odada hareket etme süreniz uzar buda zamanın hızlanması değil genişlemesidir. Yani 1 kilometrelik bir yolu düşünün yaya giderseniz 15 dakikada gidersiniz. Bisiklete binerseniz beş dakikada gidersiniz beş dakikada dönersiniz ve beş dakikada tekrar gidersiniz. Ama geçen süre yine 15 dakikadır. Burda hızınız arttı diye zaman yavaşlamamış sadece aynı zamanda hareket kabiliyetiniz çoğalmıştır. Buda zamanda genişleme demektir. Motorla giderseniz iki dakika süreceğinden bir kilometrelik yol en az yedi sekiz sefer gitmiş gelmiş olursunuz. Burada bir kilometrelik yolda gidip gelme sayısını çoğaltan hız arttığı için zamanın yavaşlaması değil tek odada yani aynı zaman biriminde hızından dolayı boşluk oluşmasındadır. Yani ikizler paradoksundaki gibi aynı yaştaki ikizlerden birini ışık hızına yakın bir hızla uzaya gönderseniz ve gidip gelmesi iki sene olsa dünyada kalan ikiz kardeş otuz kırk sene yaşlanmayacak aksine iki sene yaşlanacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ve gözden kaçan şudur. Zaman göreceli bir kavramdır. Uzayda sadece tek bir cisim olsa ve başka hiçbir şey olmasa mesafe ve zaman olurmuydu. Mesafe olabilmesi için en az iki nokta olması gerekmektedir. Uzayda tamamen boşluk olsa ve sadece tek bir cisim olsa mesafe olmazdı. Hız ise yolun zamana bölümüne olduğuna göre mesafe yani yol olmayacağı için bir sayının sıfıra bölümü tanımsızdır, anlamsız olacaktı. Hız olmadığı içinde zaman olmayacaktı. Eğer uzayda tek nokta varsa ve mesafeyi oluşturacak ikinci nokta yoksa zamanda yoktur. Eğer formüller üzerinden gidersek böyle. Ama mantık förmüllere uymamaktadır. Uzayda tek bir cisim olsa ve başka hiçbir şey olmasa boşluk içinde hareket başladığı an zaman başlayacaktır. Ve mesafe oluşacaktır. Zaman o zaman hareketin başladığından bitinceye kadar olan bekleme süresidir. Yani zaman için bir varlığa ihtiyaç vardır. Tüm hareketler durursa yani evren olduğu gibi donup kalırsa zaman akmaz. Yani zaman diye birşey kalmaz. Boşluktaki tek cismin hareketi gibi bu donmayı başlangıç kabul edersek o zaman bekleme süresine girer ve zaman oluşur. Burda açığa çıkan husus her cismin varlığına ait zamanı vardır. Vede her hareketin kendine ait bir zamanı vardır. Örnekle açıklayacak olursak 1 kilometrelik yolu gidecekseniz. Gitmeden önce oturup dinlenmeye başladınız. 10 dakika dinlendiniz. Hiç yol katetmediğiniz için zaman yol bölü hız olacağı için yol sıfır hız sıfır yol bölü hız sıfır bölü sıfır eşittir sıfır olacaktır. Ama gerçekte on dakika geçmiştir. Burada nesnel zamanının 10 dakikadır ama hareket zamanınız sıfırdır. İkinci bir husus daha vardır saatte 100 kilometre hızla giden bir aracın içinde ileri geri yürümektesiniz. Yürüme hızınız sabir saatte bir kilometre. Otobüsün gittiği yöne yürürseniz sabit duran bir insana göre 101 kilometre hıza ulaşacaksınız. Otıbüsün içindeki insanlara göre bir kilometre hızla gideceksiniz. Yanınızda aynı hızla giden otobüsteki insanlara göre bir kilometre hızla gidecekseniz. Yanınızda 50 kilometre hızla giden insanlara göre ise 51 kilometre hızla gidecekseniz. Diyelimki otobüsün hareket yönünün ters yöne gittiğinizde sabit duran bir insana göre 99 kilometre hızla uzaklaşacaksınız ve hareket şekliniz ikiye çıkacak. Bir insana doğru yürüyen siz ikincisi ise otobüsün içinde uzaklaşan siz. Burada sizin uzaklaşma hızınız 99 kilometre olacaktır. Otobüsün içindeki insanlara göre 1 kilometrelik hızınız olacaktır. Otobüsle aynı yönde ilerleyen aynı hızda diğer otobüsün içindeki insanlara göre 1 kilometre hıznız olacaktır. Otobüsle aynı yönde 50 kilometre hızla ilerleyen diğer otobüse göre ise 49 kilometre hızla uzaklaşacaksınız. İşte burada 50 kilometrelik hızda giden otobüse göre siz sizin otobüsün içindeki diğer kişilerden daha yavaşsınız. Zaman sizin için yavaşlamıştır. Diğerleri 50 kilometrelik hızla uzaklaşırken siz 49 kilometrelik hızla uzaklaşmışınızdır.Bu otobüsünüzün arkasında kalan otobüs için geçerlidir. Ama karşıdan ters yönde 50 kilometre hızla gelen otobüs için ise zaman yine sizin için yavaşlamıştır.Onlar 150 kilometrelik hızla yaklaşırken siz 149 kilometrelik hızla yaklaşmaktasınızdır. Bunlar otobüsünüzle diğer otobüzler arasında mesafe varken geçerlidir. Arkadan gelen sizin otobüsünüzle aynı yöndedir karşıdan gelen sizin otobüsle ters yöndedir. Birde arkadan gelen sizin otobüsle ters yönde olup sizin otobüsünüz geçmişse o zaman uzaklaşma hızı diğer yolculara göre 150 kilometre olacak ama size göre 149 kilometre olacaktır. Zaman sizin. için yine yavaşlamıştır. Eğer diğer otobüs sizin otobüsünüzün önünde ve 50 kilometre hızla gidiyorsa diğer yolcular 50 kilometre hızla yaklaşırken siz 49 kilometre hızla yaklaşmış olacaksınız. Ama hareket yönünüz bunun tam tersi yönde olduğunda zaman sizin için hızlanacak diğerleri için yavaşlayacaktır. Buda bize zamandaki hızlanma ve yavaşlamanın hareketlerin kıyasına göre olduğunu ve durum bildirdiğini ispatlamaktadır. Ama dışarıdan bakıldığında ne olursa olsun otobüzler için aynı zaman süreci geçmiştir. Buda zamanın hızlanma ve yavaşlamasının hareket zamanlarının birbirlerine göre olan durumuna bağlı olduğunu ama hakim zamana göre zamanda hızlanma ve yavaşlama olmadığını göstermektedir. Hakim zaman otobüslerin içinde bulunduğu yolun zamanıdır. O zaman zaman üçe ayrılır. Nesnel zaman yani cismin zamanı. Eylem zamanı yani hareket zamanı. Birde hakim zaman. Biz şu an dünyanın hakim zamanı içinde yaşamaktayız. Ama herşeyin ötesinde uzayın nesnel zamanı her cisme ve harekete ev sahipliği yapan hakim zamandır. Yani mutlak zaman. Nesnel zaman içindeki hızlara göre diğer zamanlara göre yavaşlayıp hızlansa gözüksede uzayın hakim zamanına göre hep aynıdır. Yavaşlama ve hızlanma olmaz. Peki bu bilgiler eşliğinde Zamanda Yolculuk Mümkünmüdür ? Hayır değildir ancak şöyle bir durum söz konusudur. Işığın hızı sabit kabul edilirse ve saniyede üçyüzbin kilometre hızlı ise ışığın hızını geçtiğinizde geçmişin bazı görüntüleri yakalayabilirsiniz. Bunada görüntü alma denir ve sadece geçmişten alınır gelecekten alınamaz. Çünkü geleceğin ışığı henüz saçılmamıştır. xyt düzlemine zaman konulamamasının sebebi zaman için x olmaması y olmaması ve t olmamasıdır. Eğer uzay zamanı dursa şu an bizim için hakim zaman samanyolu galaksisi zamanı olur. Oda dursa güneş sistemi zamanı olur. Oda durursa dünya zamanı olur. Hakim zaman hakimiyeti kırılmadığı müddetçe zamanda yolculuk yapılamaz. Hatem Hoca.