Etken Enerjiler sınıflandırılması ve tasnifi aslında çok fazladır. Daha anlaşılır olsun diye kısaca açıklamaya çalışacağız. Öncelikle uzayın yapısını iyi bilmemiz ve tanımamız lazım. Çünkü etken enerjilerin varlığını uzay ve içindeki canlı cansız cisimler ve oluşumlar oluşturur. Mesela güneş ısı ve ışık kaynağıdır ama güneş patlamaları olmakta ve belkide dünyadan büyük güneş parçacıkları uzay boşluğuna dağılmaktadır. O zaman güneşin etken enerjiside aynı patlamadan nasibi almakta ve patlama yaşamakta ve ışınımlar halinde uzaya dağılmaktadır. Nasılki uzaya dağılan güneş parçacıkları güneşten bağımsızlığı ilan ettilerse uzaya dağılan güneşin etken enerjiside güneşten bağımsızlığını ilan edecektir. İşte burada bu bağımsızlığını ilan bir etken enerji herhangi bir insanın aura bedeni ile yollarını kesiştirir ve çarpışırsa ne olur? Etken Enerjiler Dengeleme Merkezi bu soruların cevabını arayıp bulmakta ve insanın aura bedeninin normale dönmesi için gerekli çalışmayı yapmaktadır.