Hatem İnsan normal insandan aykırı olarak özel ve genel konularda kısmi yada tamamen 18.000 aleme söz geçirebilen ve istediğini kısmen yada tamamen yaptırabilen insanlara denir. Okuma yazma bilmelerine gerek yoktur, halvet yada riyazete girmezler. 18.000 aleme söz geçirebilmek için Dua ve Vird okumaz ve edinmezler. İhtiyaçları yoktur. İlk Hatem İnsan Ulvi Hocalarımızın Emri ve İlmi ile Hatem Hocamız ( Hatem Efendi ) olmuştur. Ve bir insanı Hatem İnsana çevirebilme İlmi, Gücü ve Yeteneği Hatem Hocamıza Verilmiştir. Yani Hatem İnsanlar Allahu Teala'nın İzniyle Hatem Hocamızın özellik ve yetenek verdiği özel insanlardır. Hatem İnsanlardan insanlara şifa ve fayda verme konusunda yetiştirilenlere Hatem Talebe Denir. Hatem İnsanlardan şifa ve fayda verme konusunda yetiştirilip bu yetiştirilmeleri İlimle desteklenen ve ilim öğretilen insanlara Hatem Hoca denir. ( Mesela Hatem Talebe Abdullah Hocamız gerçekte Hatem Hoca Abdullahtır. ) Birden fazla ilimle desteklenen ve yetiştirilen Hatem Hocalara ise Hatem Alim denir. İlmi Hatem Alimleri Hatem Hocadır. Ama İlmi Hatem harici, İlmi Yasin, İlmi İrfan, İlmi Feraset ve benzeri İlimlerde de yetiştirilmiş olan Hatem Hocalara Hatem Alimi denir. Şimdiye kadar sayılan tüm grupların ( Hatem İnsan, Hatem Talebe, Hatem Hoca, Hatem Alimi ) Başına ise Hatemul Hatem yada Şeyhul Hatem yada Hatem Efendi denir. Bir insanı hatem İnsana çevirebilme yetki ve yeteneği şu an için sadece Hatem Efendi 'dedir. Hatem İnsanlarda hiyeraşi söz konusudur. En alt grup Hatem İnsanlardır. Hatem İnsanların üstünde Hatem Talebeler gelir. Hatem Talebelerin üstünde Hatem Hocalar gelir. Hatem Hocaların üstünde Hatem Alimler gelir. Hatem Alimlerin üstünde Hatem Efendi gelir. Hatem Efendi için Hatem İnsanların ve türevlerinin yetki ve yeteneklerini bitirmek istedikten sonra bir saniyedir. ( Allahu Teala'nın İzniyle )

0 536 673 87 67

https://www.facebook.com/Hatem.Hoca