Günümüz yüzyılında havas alimi hakikaten yok gibidir. Havas ilmi ile uğraşanların hepsi birer faydalanacıdır.Yani kimse bir cinle görüştü diye, yada bir hadimle irtibat kurdu diye havas alimi olmaz. Sadece faydalanıcı olur. Faydalanaıcı demek İlimden fayda gören ve yarar sağlayan demektir. Bu seviyeyi aşıp ilme aşia olan ve bilen insanlara ise ilim kullanıcısı denir. Bunlar faydalanıcıların bir üst seviyesi ve basamağıdır. Sayın Ulvi Hocalar İlmi İsmet Kullanıcısıdırlar. Ben Hatem Hoca ise İlmi İsmet'te faydalanıcı ama Havas İlminde ise İlim Kullanıcısıyımdır. İlme vakıf olan insanlar ise Alimlerdir. İsmet Mısri Hazretleri bir İlmi İsmet Alimidir. Ve şu yüzyılda dünyadaki Tüm Alimlerin Başı ve Reisidir. Kim olduğunu bilmemekle beraber Hakiki Alimler Varlığını Bilir ama İsmini Bilmezler. İsmet Mısri Hazretleri'nin en Yakın ve En Büyük ... Talebesi hem M.... V.... Alimi, hemde M..... S...... Alimlerdir. (En Büyükten sonra gelen .... rakamdır, sayı bildirir.)