Bizim bakım şeklimize göre ( yada bizim araştırma şeklimize göre ) ( misalen ) üç sene öncesinden büyü etkisi gözükmekte. Bu büyüden dolayı üzerinize bir ve veya iki ve veya x sayıda görevli gelmiş olup üzerinizdeki görevleri ve etkileri şunlardır. İspat bakımı yaptığımızda büyü görevlilerinin etkileri üzerinizde açıkça açıkça çıkmakta yada doğruluğunu teyyit etmekte. Misalen iki sene önce korku yada vs sebeple musallat aldığınız bulgusu ortaya çıkmakta. Musallatı incelediğimizde görev ismi şu olup üzerinizde şu şu etkilerde bulunmaktadır. En Doğrusunu Allahu Teala Bilir demek şeklinde olacaktır İnşaAllah. Ama kesinlikle ve kesinlikle size üç sene önce büyü yapılmış, iki sene önce musallat almışınız gibi ( bilgiyi ) gaybi şekilde vermeyecek üç sene öncesinden büyü etkisi gözlenmekte, iki sene öncesinden musallat etkisi ve varlığı hissedilmekte yada araştırmalarımız sonucu açığa çıkmakta gibi bilgiyi ihbar şeklinde ve araştırma tespit sonucu şekilde vereceksiniz.
Çünkü Hatem Talebeler insan üzerindeki ruhani olayları gaybı bilir gibi bilen değil, alemleri araştırır gibi araştırıp açığa çıkaranlardır. Bilmek Allahu Teala'ya Mahsustur. Araştırıp insanın halini ve durumu keşfetmek ve Nasibince öğrenmek kula hastır.
Unutmayın bilmiyorsunuz araştırıp gelen bilgiyi ve ihbarı değerlendirip tespit ediyor ve ispatına gidiyorsunuz. Bunun için biliyormuş gibi konuşmayacaksınız araştırma sonucu keşfetmiş, bulmuş, farketmiş gibi konuşacaksınız.
En Doğrusunu Allahu Teala Bilir.