Hadim ve hüddamın kelime manası köle ve görevli demektir. Hadim köle hüddam ise görevli yada görevliler demektir. Ama gerçek manası Hadim Ayet yada Esmanın yada Bir Mananın Tasarrufu üzerine Yetki ve İzin verilmiş güçlendirilmiş demektir. Hüddam ise Bu Mana Üzerine oluşan Yine ikinci anlamda Ayetin Tasarrufu denilebilen nüfuz alanına tabi olmuş varlık yada görevliler demektir. En Doğrusunu Allahu Teala Bilir. Hadimlerin yüzde yirmisi Rahmani yani Nurani Aleme bağlı yüzde sekseni ise şeytanidir. Rahmani bir hadime nail olabilirseniz kısmetinizde varsa bu dünyada işiniz normal insana göre daha kolaydır ve Meneviyatta daha çabuk ilerleyebilirsiniz Allahu Teala'nın İzniyle. Ama şeytani bir hadime düştünüz ve onu Rahmani zannederseniz hem sizin hemde çevrenizdekilerin Ahiretinin batma ve heba olma ihtimali büyüktür. En Doğrusunu Allahu Teala Bilir.