Sistem Mana - Mana İçinde Mana - Manaya Hizmet Eden Mana – ( İkizleme Olayı : Manayı Oluşturan Mana ( yani İç Mana Hakikat Öz ) – Manayı Oluşturan Mana ( Yani kerpiç, duvar, bütünün parçaları ) - Varlık -Kimlik – Yeniden Mana şeklinde işler.

Yani Mana misalen tabiattır. Mana içindeki mana canlılar alemi, cansızlar alemi, Manaya hizmet eden Mana doğa olayları, bitkiler alemi, hayvanlar alemi, insanlar alemi. İkizleme Olayı ( Mükellef İnsanlar ve Cinler ( İç Mana, Hakikat Öz ) – Müslüman İnsanlar Alemi, Kafir İnsanlar Alemi, Cinler Alemi gibi.
Varlık insan, hayvan, bitki, doğa olayı. ( Varlıklar Toplulukları oluşturur bunun için aynı zamanda varlık demek İnsan topluluğu, Müslüman toplum, hayvan topluluğu, yahudi toplum gibi anlamlarıda içerir. Bu şekilde içerdiğinde Varlık Toplulukları Fert bireyleri oluşturur. ) Biz genelde birey ve ferdi kullanmayız varlık diye kullanırız. Ama ikinci kullanım şekli daha doğruya yakındır.
Fert yani birey yani Müslüman Topluluk Ferdi, Aslan topluluğu Ferdi, hırıstiyan topluluğu ferdi, çakal sürürü ferdi gibi.
Kimlik Müslüman insan, iyi kalpli insan, kötü kalpli insan, hırıstiyan insan
Yeniden Mana Özü Müslüman, Özü İyi, özü kötü, özü hırıstiyan
Yeniden Mana ise Hakikati oluşturur.
Yani Mana ‘’ Biz insanları ve cinleri Bizi Tanısınlar ve Bize ibadet Etsinler diye Yarattık ‘’
Mana İçinde Mana Mükellef Varlıklar, Mükellef Olma Şekilleri, Bilmesi gerekenler, İbadet Şekilleri
Manaya Hizmet Eden Mana Mükellef Varlıklar, Mükellef Olmayan Varlıklar, Varlık İçinde Varlıklar, ( yani Melekler, 18.000 Alem ve yaşadığımız kainat ve dünya ),
Manaya Hizmet Eden Mana ( Hayır ve Şer, Kaza ve Kader, Zaman, Niyet )
İkizleme Olayı Sadakat ve İtaat, Bağlılık ve Sevgi, Kalp ( Hakikat ve Öz – İç Mana ) – Manayı Oluşturan Mana İstikrar ve İbadet, Kulluk ve Bilinç
Önemli Not : Yani sen duvarı oluşturan tuğla olsanda İkizlemenin İkincisi ( Dış Mana ) duvarın ve senin sağlamlığını senin toprakmı, betonmu, çamurmu olduğun belirleyecektir. İkizlemein İlki, İç Mana.
( yani sen istediğin kadar ben harca bandım ( yani ve yani Müslüman oldum ) de, diğer tuğlalarla sıralandım, ( yani Müslüman Topluluğunun bir parçası oldum ) de, Sıralandığım yerde harçla altımdaki, üstümdeki, sağımdaki, solumdaki tuğlaya tutundum ( yani Görevlerimi yaptım, İbadet ettim, tarikate Girdim ) de,
Eeğer sen topraktan yapılmış bir tuğlaysan ilk yağmurda çamur olup akar ve duvarı deler çürütürsün. ( İkizlemenin İlk Manası , Manayı Oluşturan Mana ),
Yani Peygamber Efendimiz’e münafıkların listesi indirildiğinde Ağlayarak Peygamber Efendimiz’in Yanına Koşması ve Bende Varmıyım Ya ResulAllah Diye Sorması, şeytanın Meleklerin Hocası iken Cennet’ten Kovulması
Tamam sen Müslüman Toplum İçindesin ama Sen Nesin? Tamam sen Meleklerin İçindesin ama sen nesin ? gibi.
Yaniden sonra anlattığımız durum Hz. Ömer Efendimiz’in şeytanın Meleklerin Hocası iken çıkabildiği en üst seviye ve basamağa karşı efdaliyetini anlatmaktadır. Yaşarken Cennet’e girebilen ve Rabb’iyle muhatap olabilen tek varlık şeytandır. ( Kovulmadan Önce ) Meleklerin Hocası durumundaki bu varlığın azması ve yoldan çıkması en efdal halinin bile Hz. Ömer Efendimiz’in Efdaliyetine ulaşamadığının belirtisidir.
İkinci bir şıkkı ise sen toprak bir duvarda bir tuğlsın. Ama betondan yapılmışsın, hizmetin toprak duvaradır ama sağlamlığın özündendir. Tüm toprak duvar yağmurda eriyip aksa sen eriyip akmazsın ve tek kaldığın zaman toprak değil kendi çapında beton duvarı oluşturursun. ( Said Doğuştan Said, şaki Doğuştan Şaki Hadisi Şerifini hatırlanabilir. ) İbrahim Peygamber’imiz vede İbrahim Hakkı Hazretlerinin Şaki Oğlunun bir anda Kırklara Karışması hatırlanabilir. )
Varlık İslam Toplulukları, ehli bidat toplulukları, ehli küfür toplulukları gibi. Fert yani birey Müslüman Topluluk Ferdi, ( Yani ikizlemde olduğu gibi Dış Mana- hırıstiyan topluluk ferdi vs gibi. )
Kimlik toplumları oluşturur. Ümmetleri ve fırkaları oluşturur. Irkları Oluşturur. Mesele hırıstiyan toplumu içinde yaşıyor hırıstiyan topluluğunun ferdi ama Kalbi Müslüman Tabiatte. Müslüman Topluluk içinde yaşıyor ama Kalbi münafık tabiatte.
( Sizde bir et parçası varki, o iyi olursa siz iyi olursunuz. O kötü olursa siz kötü olursunuz Hadisi Şerifi hatırlanabilir. )
Aslında Varlık ve Kimlik İkizlemenin yaşanan dünyaya yansımasıdır. Burada kimlik İç Mana , Hakikati gösterir, varlık dış mana yaşantıyı gösterir.
Can alıcı nokta Yeniden Mana’dır. Burada Kısmet, Nasip, Hidayet, Şefaat Devreye girer.
Yeniden Mana’da ikizlemenin İlmi Hal ve İlmi Ahvaldaki Yansımasıdır. İkizlemenin Birinic Basamağı İç Mana , hakikat , Öz İlmi Hal’e yansır, İkizlemenin ikincisi ise dış mana İlmi Ahval’e yansır.
Buradaki İlmi Hal Hidayet, Şefaat, Vahdet, Rahmet, Nasip, Kısmet, Hayr ve Şer dir. Allahu Teala’dan bir Hayr gelirse onu geri dönderebilecek yoktur. Allahu Teala’dan bir şer gelecek olursa onu geri çevirebilecek yoktur. Allahu Teala’dan Gelen Hayr ve şer Allahu Teala’nın kula Nasip ve Kısmetidir. Allahu Teala’dan Başka Şefaat Edici yoktur. Yani bu kula acıyıpta Allahu Teala’dan gelen Nasip ve Kısmeti kesebilecek, Allahu Teala’dan gelen Hayr ve şerri def edebilecek hiçbir şey yoktur. Kula şer Nasip Allahu Teala Tarafından şer Nasip Edilmişse kula Allahu Teala’dan Başka Hidayet Edicide Yoktur. ( Ve mâ entum bi mu’cizîne fîl ard(ardı), ve mâ lekum min dûnillâhi min veliyyin ve lâ nasîr(nasîrin) – Yeryüzünde O’nu aciz bırakamazsınız. Sizin için Allah’tan Başka Dost ve Yardımcıda Yoktur.
Burada vahdet Devreye girer. Allahu Teala Tekdir, rakipsizdir, Emsalsizdir, Muhatapı, Eşi ve Benzeri yoktur. ( İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn(nestaînu) – ( Allah’ım yalnız Sana ibadet ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz. )
Burada Allahu Teala’nın kula ihsanı Şefaat edip Rahmet Etmesi ve Hidayet’e gark Etmesidir olay. Yani anlaşılması gereken şudur kendi kalbiniz bile size şefaat edemz, gelen Hayrı ve şerri çeviremez, Sizi Hidayete nail ve dahil edemez. Kendi kendinizden bile acizsinizdir
İlmi Ahval ise kulun kabulleri, istekleri, istikrarı, seçimleri, niyetleri sonucu dünya ve Ahiret’te yaşadıkları, yaşacakları yan hali, sonu ve akıbetidir. Kaza ve Kader’e girer.
Allahu Teala Ezeli ve Ebedi İlmi ile zaten kulunun seçimlerini ne yapacağını Bilmektedir. Kul burada kendi Nasibine kendisinin layık olduğunu kendine gösterir ve ispatlar. Yani hırsızlığın hapse düşmesi sebep olduğunu bilen insanın hırsızlık yapıpta hapse düşmesi ve kendim ettim, kendim buldum demesidir bir nevi. )
Yani siz Müslüman tabiatli bir aklbe sahipsiniz. Rabb’imizde size bir Hidayet Nasip Etmiş İman Nasip Etmiş. Ve İlmi Halinizde Müslüman çıkmakta. Ama aldığınız kararlar hatalı ve yanlışsa mesela içki içiyorsanız, yada zina yapıyorsanız yada günah işliyorsanız elbetteki İlmi Ahvaliniz yani sonunuz günah ve Rabb’im Mağfiret Etmezse Cehennem olacaktır. Ehli bidat fırkalar ile günahkarlar arasındaki ayrım burada başlar. Günahkarlar şirke sapmadıkları müddetçe Müslümandırlar ama günahkardırlar. Yaptıkları Hayr ve şerrin karşılığını alırlar. Ehli Bidat ne kadar İbadet ve Taat içindede olsalarda İlmi Ahval olarak Müslümanların dışında çoğunlukla Ehli Küfrün yada Münafıklığın içindedirler. Ne kadar günahkar olursanız olun eğer Müslümansanız yani İlmi Ahvalinizde Müslüman çıktıysa ve Şefaat’ten Nasibiniz aldıysanız Şefaatin ve Hidayet’in Yeryüzü Vesilesi olan Peygamberlerimizin imdadınıza yine Vesile olarak yetişme İhtimali Vardır.

Konu iyice ağırlaşacağı için gerisini yazmıyorum İnşaAllah. En Doğrrusunu Allahu Teala Bilir.
Yazdıklarımız içinde eğer Peygamber Efendimiz ve Asrı saadet’e, Mezhep İmamlarımıza ve İtikat İmamlarınıza ters yada muhalif bir şey varsa Doğru olan Peygamber Efendimiz ve Asrı Saadettir. Mezhep ve itikat İmamlarımızdır.
En Doğrusunu Allahu Teala Bilir.

Konu Linki : https://www.facebook.com/Hatem.Hoca/...78447365741812