Hakikaten etkili bir muska yazmak istiyorsanız ilk yapacağınız işlem karardır. Yazılacak muskanın cinsini belirlemek. Yazacağınız muska cinnimi olacak, ruhanimi, görevsel alem havassı üzerinemi olacak yoksa hakiki havas üzerinemi olacak yoksa Ayet üzerinemi.
Kararınızı verdikten sonra muska yazılacak hastanın durumunu kontrol edeceksiniz. Şu an mahiyet olarak cinni alemdemi, ruhani alemdemi, görevsel alemdemi, yanıltma alemindemi. yada insan alemindemi. Sonra kendi durumunuzu kontrol edeceksiniz. Siz hangi alemdesiniz. Cinnimi, ruhanimi vs.
Sonra yazacağınız muska hangi aleme ait ve hangi aleme hükmediyor ona bakacaksınız. Cinni bir insana ruhani aleme hükmeden hakimiyet üzerine bir muska yazarsanız, hasta iyileşse bile o muskayı kaybettiğinde delirir.
Yada cinni alemde bulunan bir insana ruhaniyet alem görevlilerini görevlendiren bir muska yazarsanız ve görevli güçleri denge yakın olursa hasta çarpılır. Muskayı taşımakta israr ederse ölümcül bir hastalığa yakalanır.
Şu an vaktim yok inşallah detayları ile anlatmaya çalışacağım