Tabiki havas derken cincilerin, yıldıznamecilerin, falcı ve kahinlerin, büyücü ve sihirbazların, bağ atıcıların ve düğümcülerin kullandığı havastan bahsetmiyoruz. Ehli Sünnet Şifa İlimlerine dahil olan ve halkında bildiği kökleri Eski Alim ve Meşayıh'a dayanan Hakiki Havas yani Rahmani havas'tan bahsediyoruz.
Havas gerçek mahiyeti ile sır yada sırlar demektir. Havassı incelerken önce bunu anlamak lazım. Havas Yaratılmışlığın ve Kainatın Sırlarını İnceler. Yaratılmışlığın Sırları İlme, Kainatın Sırları ise Bilime Girer. Arada kalan hem Kaniatın Sırlarına giren hemde Yaratılmışlığın Sırlarına Giren 18.000 Alem ve varlıkları ise İlim ve Bilimin kesiştiği nokta olarak açığa çıkar ve İlmi Şifa olarak açığa çıkar. Kainatın Sırlarından açığa çıkan şifa ise Tıp yani doktorluktur ve kökeni İlmi Şifa'ya dayanır. Bu aradaki boşluğu yani 18.000 Alem ve varlıklarını yalnız başına incelemeye İlmi Ruhani denir. 18.000 Alem varlıklarından insanlara zarar verici şeyleri, hasta edici şeyleri, hayatını zorlaştıracak, bozacak, dağıtacak, geciktirecek, zorlaştıracak, engelleyecek şeyleri öğrenmek ise İlmi Sihir dediğimiz sihre ve sihirlemeye girer. ( Yani buna sihir denir. ) Yani havas ta olsa yaptığınız bağlama, düğüm atma ve üfürük işleriniz sihre girebilir ve sihirbaz durumuna düşebilirsiniz. Sihrin Yaşanan dünya üzerinde fizik dışı olaylar çıkarabilme uğraşısı ise şeytani simyayı doğurmuştur. Alemler , Varlıklar ve Yaşanan dünya üzerinde hakimiyet ve istediğin fizik dışı, bilim dışı etkiyi oluşturabilmek için Ayeti Şerifleri usulsüzce kullanmak yada yapısal hadimlere ulaşmayı başarıpta onları kullanmak ise büyüyü doğurmuştur. Bu büyü şeklinin doğada olağan üstü hal oluşturabilmek için yaşanan dünya ile bağlantılı alt dalı ise büyüsel simyayı doğurmuştur. Ayeti Şerife ve Ezkarları Uygun ve Edebine Dahil şekilde kullanarak açığa çıkarılan ve kökü insanın Maneviyatına ve Temizliğine dayanan simya ise Hakiki Simya yani rahmani Simyayı doğurmuştur.
18.000 Alem ve Varlıklarını ve bu alem ve varlıkların insan, dünya, hayat, yaşam üzerinde zararlı ve olumsuz etkilerini vede sihri ve simyasal etkilerini inceleyerek, bunlar nasıl zararsız hale getirilir, etkisiz hale getirilir, insan ve yaşamı, hayatı ve dünya nasıl kurtarılır diye oluşan araştırma bölümü ise İlmi Hatem'i oluşturur. Bunu 18.000 Alem ve varlıklarında değilde insan üzerinde bilinen varlık ve musallatlarda ( yani alt düzeyde ) araştırmasını yapan ve insanı kurtarabilmek için Hakiki Hadimlere yani Nurani Hadimlere ihtiyaç duyan bölüm ise Havassı oluşturur. Hakiki Hadimlerin doğada olağanüstü hal meydana getirmek için oluşturduğu Simya ya ise Nurani Simya denir. Hakiki Hadimlere dayanan el ve ocaklara Nurani El ve Ocak, Alimlere Dayanan El ve Ocaklara Alim Eli ve Alim Ocaklığı, şeytani güce ermiş ve sırlarına vakıf olmuş insanlara dayanan el ve ocaklıklara şeytani el, Ehli havas'tan Şifa üzerine derinleşmiş, Maneviyat ve Temizlik Üzerine giden insanların oluşturduğu el ve ocaklara Şİfa Eli ve Şifa Ocaklığı denir. Şifa Eli ve Şifa Ocaklığı sadece tek bir dal üzerine olabilirken , genelde olabilen ve hatta birkaç dal üzerine olabilenleride vardır.
İlmi Hatem Hocalarının Oluşturduğu Ele ve Ocaklığa ise Hatem Şifa Eli ve Hatem Şifa Ocaklığı denir. İlmi İsmet Kullanıcılarının Oluşturduğu El ve Ocaklığa İse İsmet Eli yada Hayr ve Şifa eli vede Ocaklığı, Rahmani El ve Rahmani Ocaklık, yada Müslüman Eli denir. Şimdilik bu kadar En Doğrusunu Allahu Teala Bilir.

Konu Linki : https://www.facebook.com/Hatem.Hoca/...79765662276649