Bu konular tarafımızdan bilinçli olarak ve isteyerek açılmıştır. Günümüzde sapkınlık almış başını gitmiştir. Sahte Peygamberler, sahte Mehdiler, Sapık Şeyhler hem Hakiki tarikatların hemde Hakiki Alim, Evliya ve Şeyhlerin adını lekelemektedir. Bu durum insanların ve toplumun kafasını karıştırmaktadır. Bilinçsiz insanların gözünde tarikat ve cemaate girenler sapıtıyor şeklinde gözükmekte, kafirler ve münafıklar içinse bu yüzyıldaki bu durumdan dolayı geçmiş yüzyılların Hakiki Alim ve Evliyalarına iftira atılmakta, hakaret ve tekfir edilmektedir. Bu durumlardan dolayı dünya Müslümanlara sapkın ve batıl gözüyle bakmaktadır. Çünkü bir İslam şeyhi peşinde binlerce kişi ama dedikleri çıkm ıyor. Mehdiyim diyor ama mehdilik yapmaya ömrü yetmiyor ve ölüyor. Ve ard arda böyle belki onlarca adam çıkıyor.

Bakıyorsunuz birbirini reddeden ve karalayan onlarca kutup çıkıyor. Bu yazılar bu gibi hataya düşmenin sebeplerini, şeytanın ve avanelerinin aslında İslam Alemi uğraştığını ve İslam'dan başka dinleri önemsemediklerini ve onlarla uğraşmadıklarını ve bu sebeple Hak Dinin İslam olduğunu vurgulamak için yazılmıştır.

Bu yazılar tüm insanlara hem cinlerin varlığını ve esrarını, hem havas ilmini, hemde havas ilmine yapılan şeytani saldırılar ve şeytan oyunlarını gün yüzüne sermektedir.

Ruhani ( yani cinni alemlerin ) İslam'ın adını lekelemek için yaptıkları bu oyunlar ve kullandıkları sapkın şeyhler, bu yazılarla şeytanların ve cinlerin oyunlarının deşifresine ve bu deşifre ile Hak olan İslam'ın ve Müslümanlar'ın Kur'an-ı Kerim'de bahsedildiği gibi şeytan ve avanelerinin saldırısına ve bozmaya çalışmasının açık olarak gösterilmesine ispat olarak kullanılmaktadır.

Şunun farkındayım çoğunun bu açıklamayı anlamsız bulacaksınız ama anlaması gerekenler bu bilgilendirme amaçlı konuların açılmasının sebebini açıklayan bu yazımdan çok şey farkedecekler. Çünkü bozuk olan asla bozulmaz o zaten bozuktur. Sağlam olan bozulsun diye uğraşılır her zaman. Bizde sağlama yapılan oyunları deşifre edeceğiz ve sağlam olarak kalması için sonuna kadar mücadele edeceğiz İnşallah.

En Doğrusunu Allah Bilir.