Ruhani Tıp aslına hastalıklar ve sebeplerini araştırma esas ve usulüne dayalı olarak geliştirilmiş uzaktan ve yakından bir şifa verme şeklidir. Ruhani Tıb'bın içine sadece ruhani marzalar girmez, tıbbi hastalıklar ve vücutsal rahatsızlıklarda girer.

Örnek vererek açıklamaya çalışacak olursak bel fıtığı, boyun fıtığı, menisküs gibi hastalıklar ruhani tıppın konusu içine giren hastalıklardır. Ruhani tıp dünyada ilk kez Sayın Ulvi Hocalar tarafından açığa çıkarılmış, geliştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur.

Ruhani Tıp dünyada sadece Türkiye'de Sayın Ulvi Hocalar ve Efsane Hocamız Hatem Hoca ve ortak talebeleri tarafından uygulanabilmektedir.

En Doğrusunu Allahu Teala Bilir.