Bu konuda yüzyılımızdaki havas alimi, medyum ve bakımcı geçinenlerin bilgisinin azlığı sebebi ile hem onlara hemde insanoğluna öğretmek için açılmış bir konudur. Öncelikle bir Hocada dört şey aranır.

1- Güç aldığı yer ( Esas Alem )

2- Kabul gördüğü alem ve veya iç alem. ( Asıl Alem )

3- İçinde bulunduğu alem ( Ana Alem )

4- Okurken nefes aldığı ve verdiği alem ( Uygulama Alemi )

5- Etki ettiği alemler ( Yardımcı Alemler )

6- Zahir Alemler ( Paralel Alemler )

Bunu inceleyecek olursak bir Hocayı Hoca, medyumu medyum, cinciyi cinci, simyacıyı simyacı, tasarrufçuyu tasarrufçu, bakımcıyı bakımcı yapan, birinci şıktır. Birinci şıkta bir hocanın güç aldığı alem ne kadar güçlüyse Hoca o kadar güçlü olur. Ama Hocanın hayır mı şer mi olduğunu tüm alemlerin durumu belirler. İstiyorsa bir Hoca Meleklerden güç alsın kabul gördüğü alem cinler alemindense o Hoca'ya karşı dikkatli olunması lazımdır. Açıklaması biraz zor olacak ama yinede açıklamaya çalışalım. Hocanın halini güç aldığı alem belirler. Ama hocanın durumunu belirleyen kabul gördüğü alemdir. Hocanın akıbetini belirleyen ise içinde bulunduğu alemdir. Hocanın hastalarının çözüm durumunu okurken nefes aldığı ve verdiği alemler belirler. Hastada tadavi sonucunun açığa çıkmasını hocanın etki ettiği alemler belirler. Hastanın hastalığının sonucunu zahir alemler belirler.

Güç alınan alemlere karşı hoca ve gizli ilimcilerin durumu şu şekildedir. Geçici güç alanlar, okumayla geçici güç alanlar, kabul gördüğü yada kabul edildiği için güç alanlar, kısmi güç alanlar, alem etkisiyle güç alanlar, alemle birleşmiş olarak güç alanlar, alemle bütünleşmiş olarak güç alanlar. Bunlardan en güçlüsü alemle birleşmiş olarak güç alanlardır. Bundan sonra alemle bütünleşerek güç alanlar gelir. Alemle bütünleşen insanlar artık o alemin bir parçası olmuştur. Yani alem cinniyse o insan özünde insan vücutlu cin yapılı, tiniyetli ve düşünceli bir insan olur. Hocanın özünü güç aldığı alemler belirler. Sıralamada bundan sonra kısmi güç alanlar, onsan sonra kabul gördüğü yada kabul edildiği için güç alanlar, sonra geçici güç alanlar ve okumayla geçici güç alanlar gelir.

Hocanın tiniyetini kabul gördüğü alem belirler. Örnek verecek olursak Hoca Meleklerden güç alsın, cinni alemden kabul görsün melek özlü cinni bir insan olur. Hoca cinni alemden güç alsın, melekler aleminde kabul görsün Hoca cin özlü melek yapılı bir insan olur. Tabiki melek örneği verilirken demek istediğimiz net olarak belirginleşsin diye melek denilmiştir.

Hoca ve medyumların icraatlerini içinde bulunduğu alem belirler. Hocanın akıbetini içinde bulunduğu alemler belirler. Hocanın kabul gördüğü alem yüzde seksen yüzde doksan kendisi içinken diğer şıklardaki durumlar çevresini ve hastalarınıda etkiler. Hocanın içinde bulunduğu alemdeki kabulunu Hocanın güç aldığı alemler belirler. Hocanın kaç alem içinde bulunacağını, içinde bulunduğu alemde ne şekilde ve hangi tesirde açığa çıkacağını hocanın güç aldığı alemler belirler. Hoca yada medyum yada gizli ilimcinin etki ettiği alemlerin sayıcını ve zahirde açığa çıkarılabilmesini hocanın içinde bulunduğu alem yada hocanın nefes alıp, nefes verdiği alemler belirler. Nefes alıp nefes vermeyi Hocanın içinde bulunduğu alem belirlediği gibi, hocanın yaptığı okumalar sonucu etkilenen alemlerde belirler.

Uygulama alemi önceki şıklara bağımlı olarak hocanın, gizli ilimcinin, medyumun, bakımcının, yıldıznamecinin, mendelsinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu edindiği kazanımlar ve elde ettiği sonuçlardır. Bu çalışmalar üç türlüdür birincisi kabul görme ve veya kabul edilme çalışmaları. Buna yetki arttırmada denir. Diğeri insanoğlu zahirinde sonuç alma. Üçüncüsü ruhani alemde hakimiyet elde etme.

Nefes alıp nefes verdiğiniz alem zahir alemde yaptığınız uygulamaların etki derecesini ve sonucunu belirler. Nefes alıp, nefes verdiğiniz alem ne kadar kuvvetliyse, etki ettiğiniz alemler zahir alemde o kadar çabuk ve güçlü açığa çıkar. Sonuç o kadar keskin olur. Eğer etki ettiğiniz alemler zayıf bir şekilde açığa çıkarsa paralel alemler o kadar eğrilebilri. Etki ettiğiniz alemler güçlü bir şekilde açığa çıkarsa paralel alemler doğru bir şekilde açığa çıkar. Örnekle anlatmaya çalışacak olursak etki ettiğiniz alemler yani yardımcı alemler cam olarak açığa çıkarsa yansıma olmaz camın arkasını görürsünüz. Ama ayna olarak açığa çıkarsa ışığın yansımasını görürsünüz.

Önemli Not : Aslında bu haller ve durumlar sadece hocalarda, gizli ilimcilerde, medyumlarda, cincilerde, cinderlerde, yıldıznamecilerde, bakımcılarda, mendelcilerde yoktur. İnsanların tamamında vardır. Bu insanlardan güç aldığı alemler melekler yada nurani alemler olupta, kabul gördüğü alemde melekler yada nurani alemler olupta, içinde bulunduğu alemlerde melekler yada nurani alemler olanlar, okurken nefes alıp nefes verdiği alemler melekler ve nurani alemler olanlar Hakiki Evliyalardır. Güç aldığı alemler Melekler yada Nurani Alemler olupta kabul gördüğü alemler cinni alemler olanlar tasarruf sahibi olanlar, cinni ve veya ruhani tarikat şeyhleri, bereket sahipleridir. Bunlar meleklerden yada nurani alemlerden güç almayı ibadetleri, zikir ve virdleri ile sağlarlar.

İçinde bulunduğu alem cinni olanlar ise cinciler yada cinlenenlerdir. Güç aldığı alem melekler yada nuraniler olsun, kabul gördüğü alem melekler yada nuraniler olsun, içinde bulunduğu alem melekler yada nuraniler olsun, okurken nefes alıp, nefes verdiği alem cinniyse buna cinni ağızlılık denir. Yani temiz ağız meselesidir. Ne kadar temiz olursan ol ağzın kirliyse etki ettiğin alem ve paralel alemler kirli olur. Cinni ve ruhani şeyhlerin hepsi cinni ağızlıdır. Şeytanların, cinlerin ve ruhanilerin tarikatler içine yayılıp tarikatları ele geçirmeye çalışması ve cinni, ruhani şeyhler açığa çıkararak cemaat oluşturmaları hep bundandır. İnsanoğlunu Hz. Adem zamanında kendine biat eden Melekler Aleminden koparıp, kendine ihanet eden şeytani alemlere çekmek içindir. Bu hale düşmüş insanların çoğuna bakın kendine hain ve nankördür. İyiliğini isteyen insana düşman, kötülüğünü isteyen insana dost ve uşak yapılıdır.

Dünyada hiç kimsenin cevabını vermediği ve sırrını bilmediği sorunun cevabıda burdadır. Şeytanın sırrı. Şeytan zamanında meleklerden güç almış, melekler aleminde kabul görmüş, ve Melekler aleminde bulunmuş ama meleklerden nefes alıp kendi ile nefes vermiş böylece meleklerin gücünü kendi nefesine aktararak alemlerde etki ve karışıklık oluşturmuş cinni ve şeytani alemleri oluşturmuş ve sonsuzu kurmuştur. Bu yüzden sonsuz içinde meleki etki ve tasarruflar, meleki keşifler ve meleki istidraçlar yani kerametler mevcuttur. O anın gücü ve etkisi kıyamete kadar devam edecektir. Ama azalarak devam edecektir. Bu gücün azalmasını ve yok olmasını sonsuzcular dediğimiz cinni ve ruhai tarikatler tekrar alvelendirirler. Bu şuna benzer Meleklerin Güç , Yetki ve Tasarrufu ile alemlerden çıkarılan bir yangına benzer. Bu yangının odununu sonsuzcular atmaktadır. Sonsuzcular herdinde çıkan cinni ve ruhani tarikatlerdir. Museviliği ve hırıstiyanlığı sonsuzcular bozmuştur. Ehli bidat sonsuzcuların etki ettiği insanlardır. Ehli Sünnet Müslümanları hariç ehli bidata ve bozulmuş ehli kitaba yani hırıstiyan ve yahudiye içten gelen sevgi ve sempatizanlık, hayranlık ise paralel alemlerin insanoğlu üzerindeki etkisidir. Yani gerçekte şeytanda güç, kuvvet ve kudret yoktur. Cinler alemi şeytanada biat etmezler. Ama alem hakimiyeti şeytanın elinde olduğu için şeytanın isteğine uygun hareket ederler. Bunlar içinden iman edipte kendini her şeyden soyutlayan ve ayıran Müslüman cinler hariçtir.
Yani insanların şu düşüncesi yanlıştır, büyü ve sihir gücünü şeytandan alır, hayır kesinlikle büyü ve sihir gücünü şeytandan almaz. Şeytanda o güç ve kuvvet yoktur. Şeytanın oluşturmuş olduğu alemler varlık ve etki güçlerini zamanındaki Melek nefes ve tasarruflarından almışlardır. O hala devam etmektedir. Bu konu çok daha derin ve detaylıdır yazmak isterdik ama İlmi, Ledün Bilgilerinide açıklamak gerekeceğinden susmak edep olarak daha doğrudur. Bu konuyu anlayabilmek için Hakiki Hadim nedir ve havas ilminde bahsedilen sahte hadimler yani ruhani hadim nedir, farkları ve görevleri nelerdir bilmek lazımdır. Akılları daha fazla karıştırmamak için burdan ötesinde susmayı tercih ediyoruz.