Yetki Etkilidir. Düzen Baskındır ve Hakimdir. Sistem Güçlüdür ve Yaptırımlıdır. Alem Hakimdir ve Nüfuzludur. Ürürn tesirlidir.
En Doğrusunu Allahu Teala Bilir.
Hatem Hoca