Niyetler Meselesi ikiye ayrılır.
1. Varlık Niyetleri
2. Konum Niyetleri
3. Alem Niyetleri
4. Sistem Niyetleri
1. Varlık Niyetleri ( En önemsiz olanıdır. Musallatın yada varlığın insan üzerindeki niyetini belirler.
2. Konum Olarak Niyetler ( Bu varlığın hangi yapılanma ile geldiğini belirler. Mesela varlık cindir ama konum olarak meleksel alemdir. ( Gerçek Melekler Alemi değildir. Kendileri Melek Grupları oluştururlar. ). Konum kandırılmanın başlangıcıdır. İlmi Ahvali belirler. İnsan İlmi hal olarak iyilerin elindedir ama İlmi Ahvale göre sonu felakettir.
3. Alem Niyetleri Genelde Konum Niyetlerini Alem Niyetleri belirlerler. Konumları Alemler Oluştururlar.
4. Sistem Niyetleri Alemleri ve Alem Niyetlerini sistem niyetleri oluşturur ve yönetir.
Sistemlerin üzerinde düzen vardır. Düzen tekdir. Sistemlerin içinde sistemlere hizmet eden düzenler vardır. Bunlar sistemlerin parçacısıdır ve gerçek Düzen değildirler.
Düzenin üzerinde ise Gerçekler ve Varlıklar bulunur. Bunun adı Yönetimdir. Yönetim düzen ve sistemleri kontrol eder. Yönetime göre dört büyük görünmeyen varlık devleti vardır. 7 cin padişahı yada 4 büykler denilen Rüusu Erbaa ( Yani 4 Cin Padişahı sadece bu devletlerden birinde vali ve Yönetici Konumundadırlar. Cinler Devleti 4 Büyük Bölgeden oluşmuştur. Ve bu bölgelerin herbirinin başında rüusu erbaa dediğimiz dört büyük vali bulunur. ( Bölge Valisi. ) Her bölgedeki cin şahları ve cin padişahları bu valilare bağlıdırlar. 7 Büyük Padişah ise bunlar 7 Büyük Eyaletin Yöneticisi ve valisidirler. 4 Bölge 7 Büyük Eyalete Bölünmüştür. Ama 7 büyük cin padişahının asıl valilikleri mekan değil zamanadır. Her biri bir günün valisidir. 4 büyük cin padişahı hem düzenin hemde sistemin görevlisi ve partçasıdırlar. 7 büyük padişah ise gerçekte sistemin parçası olsalarda düzendede görev ve rol alırlar.
En Doğrusunu Allahu Teala Bilir.
Hatem Hoca.