Musallat Yapılanmaları Sorgulamalarında ve İlmi Yasinciler için ve Alem Hocaları için ve Üst Düzey Havas Hocaları için musallat ve varlık sorgulamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar.
Öncelikle üç temel varlık vardır. Bunlar sırası ile
1. Melekler
2. İnsanlar
3. Cinler
Ama cinler yapısal farklılaşıma uğrayanlar, yapısal değişime uğrayanlar ve içsel değişime ğrayanlar olarak üç ana gruba bölünmüştür.
yapısal farklılaşıma uğrayanlar
1. Periler
2. Abulcunikler
3. şeytanlar
Olarak cinlerden ayrılmışlardır ve cin olmaktan çıkmışlardır. Ama köken olarak ve genel hitap olarak cindirler.
Bunun için Temel Varlık sayısı altı olarakda kabul edilmektedir.
1. Melekler
2. İnsanlar
3. Periler
4. Cinler
5. Abulcinikler
6. şeytanlar
Yapısal değişime uğrayanlar ise 6 ana varlık üzerinden incelenmek orundadır.
Yapısal Değişimle Cinler
1. Cinler
2. İfritler
3. Cazılar
Not : İfritler İçsel değişime Uğrayarak
a. Yapısal İfritler
b. Cin İfritleri
Olarak ikiye ayrılmıştır.
Yapısal İfritler orjinal ifritlerdir. İfrit taifelerini oluşturur.
Cin İfritleri ise içsel değişimle üçe ayrılırlar.
a. Cin İfritleri ( Bunlar yapısal olarak kuvvetli cinlerdir. ) Bireydirler taife oluşturmazlar. yani ayrıyeten Cin İfritlerinden oluşan bir taife yoktur.
b. İfrit Cinler ( Bunlar yapısal ifritlere yapı olarak en yakın cinlerdir. Cinler ile ifritler arasında bir yapıya büründükleri için İfrit Cinler denilmektedir. taifeleri vardır. taife oluştururlar.
c. İfritleşmiş Cinler. Bunlar genelde ilimde yada tasarrufta yada hakimiyette ileri giderek güçlenmiş, ve güçlerini kullanmadaki seçimlerinden dolayı ifritler alemine kaymış cinlerdir. Taife oluşturmazlar. Bireydirler. Yani ifritleşmiş cinlerden oluşan bir taife yoktur.
Aslında daha detayı ve ayrımı çoktur ama o kadar uzun yazmaya vaktimiz olmadığı için bu kadar yazdık. Gerisi İnşaAllah ileride gelecektir. Nasip Olursa.
En Doğrusunu Allahu Teala Bilir.
Hatem Hoca.